Για εργοδότες
Collection Agents Τηλεφωνικό Κέντρο / Εξυπηρέτηση Πελατών / Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες

 • Τηλεφωνική ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Xρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρίας για την ακριβή καταχώρηση των πληροφοριών των επικοινωνιών και των τελικών διακανονισμών.
 • Παρακολούθηση της πορείας καταβολής του ποσού.
 • Συστηματική καταγραφή πληροφοριών και επιμελημένη τήρηση αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία - Εξυπηρέτηση πελατώνκαι ενημέρωση των αναγκών τους στα αρμόδια εσωτερικά τμήματα της εταιρείας.
 • Αναλυτική καταγραφή αιτημάτων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πτυχίο AEI / TEI επιθυμητό
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, CRM)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Προσήλωση στους στόχους
 • Γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Παροχές

 • Πενθήμερη εργασία πρωινή (Δευτέρα - Παρασκευή)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (κοντά σε τρένο)

Βιογραφικά με την ένδειξη "Collection Agents" στο email: info@kolossosnet.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Collection Agents Τηλεφωνικό Κέντρο / Εξυπηρέτηση Πελατών / Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων
-
Μαρούσι
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση