Για εργοδότες
Κωδ:CCARE3
Υπάλληλος Γραφείου - Customer Care

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

 • Επιθυμυτό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στην εισαγωγή δεδομένων
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες
 • Ικανότητα οργάνωσης και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και όγκου εργασιών
 • Δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα εργασίας

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

 • Καταχώρηση και διαχείριση παραγγελιών
 • Επικοινωνία με πελάτες για καταγραφή αιτημάτων και διαχείριση παραπόνων
 • Άμεση συνεργασία με εξωτερικό τμήμα πωλήσεων για ροή καθημερινών εργασιών
 • Διαρκής ενημέρωση δικτύου πωλήσεων για εφαρμογή νέων οδηγιών και διαδικασιών
 • Εισαγωγή δεδομένων
 • Τήρηση αρχείου και ενημέρωση φακέλου πελατών
 • Συγκέντρωση και έλεγχος εγγράφων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Μισθό αναλόγως προσόντων
 • Συνεχή off-the-job και on-the-job εκπαίδευση
 • Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία
 • Ομαδική ασφάλιση
 • Πενθήμερη εργασία στη Νέα Κηφισιά
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος Γραφείου - Customer Care
Κηφισιά
πριν 25 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση