Για εργοδότες
Κωδ:FCCC30102023
Εκπρόσωπος Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Active Collection Agents
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η FirstCall S.A. είναι μία από τις πλέον σύγχρονες & οργανωμένες εταιρίες του κλάδου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναγνωρισμένη για το σύγχρονο εργασιακό της περιβάλλον και τις εξελιγμένες μεθόδους εκπαίδευσης και εξέλιξης των συνεργατών της.

Η FirstCall S.A. αναζητά για άμεση πρόσληψη εν ενεργεία Collection Agents, ή  με αξιόλογη προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση τραπεζικών χαρτοφυλακίων.

Περιγραφή θέσης

Τα σημαντικότερα καθήκοντα των νέων συνεργατών μας είναι τα ακόλουθα:

 • Η τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες τραπεζικών οργανισμών, με άμεση επιδίωξη την εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης η οποία θα οδηγήσει σε βιώσιμες συμφωνίες αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
 • Η διερεύνηση των οικονομικών δυνατοτήτων των πελατών και διαπραγμάτευση με σκοπό την επιλογή της κατάλληλης λύσης που θα ανταποκρίνεται στα δεδομένα των πελατών.
 • Η προσήλωση στις ισχύουσες πολιτικές των τραπεζικών οργανισμών, καθώς και η δέσμευση στο κανονιστικό πλαίσιο και τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας.
 • Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για την ακριβή καταχώρηση των πληροφοριών των επικοινωνιών και των τελικών διακανονισμών.Απαραίτητες δεξιότητες των υποψηφίων

 • Απολυτήριο Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ .
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και χρήση του προφορικού λόγου.
 • Εξοικείωση στην χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.Πακέτο Παροχών

 • Προσφέρουμε τις υψηλότερες αμοιβές του κλάδου
 • Υψηλό bonus μετακίνησης για εν ενεργεία Collection Agents
 • Μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον κλάδο.
 • Συμβάσεις αορίστου χρόνου 
 • Δομημένη διαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη, σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο με αξιόλογες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις με εύκολη πρόσβαση μέσω ΜΜΜ (περιοχή Μοσχάτου).
 • 5μερη πλήρης απασχόληση (Δευτέρα-Παρασκευή)
 • Δυνατότητα μερικής τηλεργασίας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Εκπρόσωπος Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Active Collection Agents
Μοσχάτο
πριν 4 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση