Για εργοδότες
Φίλτρα3

22 διαθέσιμες θέσεις εργασίας για Τηλεφωνικό Κέντρο / Εξυπηρέτηση Πελατών, Πλήρης απασχόληση σε Θεσσαλονίκη

Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό Κέντρο / Εξυπηρέτηση Πελατών
Θεσσαλονίκη
12 ώρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Καλαμαριά
2 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
2 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
3 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
10 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
11 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
15 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
15 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
15 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
17 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
22 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
22 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση