Για εργοδότες
Κωδ:CSADM235
Customer Service & Administrative Assistant

Διοικητική Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση Πελατών. Επικοινωνιακές ικανότητες, διαχείριση πελατειακών θεμάτων, γενική υποστήριξη λειτουργίας γραφείου, παρακολούθηση θεμάτων επιχειρησιακής λειτουργίας, προμήθειας αναλωσίμων, καταγραφής και ανάλυσης επιχειρησιακών δεδομένων. Πολύ καλή χρήση εργαλείων Microsoft Office. Επιθυμητή γνώση και πακέτων ERP (SoftOne). Πολύ καλή διαχείριση γραπτού λόγου για δημιουργία προσφορών, σύνταξη e-mails. Καλές γνώσεις Αγγλικής - γραπτό και προφορικό επίπεδο. Επιθυμητό Τεχνολογικό ή Πανεπιστημιακό επίπεδο εκπαίδευσης. Επιθυμητή γνώση διαχείρισης web site content management, social media, κλπ. Παρέχεται ανταγωνιστικός μισθός, με δυνατότητες εξέλιξης αναλόγως προσόντων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Customer Service & Administrative Assistant
Ασπρόπυργος
26 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση