Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:ΓΡΑΜ-ΑΘ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Περιγραφή θέσης:

Υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου
Οργάνωση και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών (αναλώσιμα, εξοπλισμός
γραφείου)
Παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στο αντικείμενο δραστηριότητας
της εταιρείας
Διαχείριση αλληλογραφίας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφωνικού
κέντρου
Υποστήριξη εργασιών και συναντήσεων της εταιρείας
Οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (οικονομικής κατεύθυνσης θα συνεκτιμηθεί)
Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση Γραμματειακής
Υποστήριξης
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet)
Πολύ καλή γνώση χειρισμού CRM

Γνωρίσματα και δεξιότητες:
Ευχέρεια στην επικοινωνία, γραπτή και προφορική
Οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια
Κατοχή διπλώματος ΙΧ και μεταφορικού μέσου, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Ευελιξία ωραρίου

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση