Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Personal Assistant - Γραμματέα Διοίκησης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η θέση:
Αναφερόμενη στον Δ.Σ. του ομίλου, θα αναλάβει να συντονίζει και να χειρίζεται ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης, όπως την οργάνωση του γραφείου και τη σωστή λειτουργία του, την αλληλογραφία, τη γρήγορη & άμεση αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων στην καθημερινή εργασία, καθώς και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (προαιρετικά)
  • Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και ιεράρχηση του καθημερινού φόρτου εργασίας

Παροχές:
Ανταγωνιστικές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης, αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Personal Assistant - Γραμματέα Διοίκησης
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση