Για εργοδότες
Business Administrator (German Speaking)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
16-50
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κύρια καθήκοντα:
    • Διατήρηση και ενημέρωση της εταιρικής βάσης δεδομένων
    • Συντήρηση και αναβάθμιση του εταιρικού συστήματος αρχειοθέτησης
    • Διαχείριση των ερωτημάτων συνεργατών και πελατών
    • Οργάνωση και συντονισμός του προγράμματος εταιρικών συναντήσεων
    • Υποστήριξη των πελατών μας αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις ανάγκες τους
    • Μεταφράσεις κειμένων και σύνταξη επιστολών στη γερμανική και αγγλική γλώσσα 

Απαραίτητα Προσόντα:
    • Μητρική γλώσσα γερμανικών ή άριστη γνώση της γλώσσας σε προφορικό και γραπτό  λόγο
    • Απόφοιτος/η οικονομικής ή νομικής κατεύθυνσης
    • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
    • Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων
    • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ως διοικητικός/ή υπάλληλος
      
Άλλες δεξιότητες: 
    • Υπευθυνότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία
    • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
    • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια


Παροχές:
Η εταιρεία προσφέρει: 
    • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
    • Ευκαιρίες εξέλιξης και συνεχούς μάθησης σε μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Business Administrator (German Speaking)
Αθήνα
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση