Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Press & Communication Officer - Αθήνα (ΚΩΔ:457)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Press & Communication Officer για πλήρη απασχόληση στο Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας στην Αθήνα. 
 
Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες :

 • Σύνταξη Δελτίων Τύπου σε ΜΜΕ/ site / Facebook / Newsletter, ενημερωτικών σημειωμάτων, αναφορών, παρουσιάσεων και άλλου επικοινωνιακού υλικού (στην ελληνική & αγγλική γλώσσα)
 • Συμμετοχή στη δημιουργία και στην υλοποίηση του ετησίου στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας
 • Συγγραφή και συντονισμός προσκλήσεων / press kits σε ΜΜΕ για εκδηλώσεις που αφορούν τον Οργανισμό και follow up
 • Επικοινωνία με δημοσιογράφους και ορισμός συνεντεύξεων
 • Διαχείριση social media
 • Διαχείριση site
 • Σχεδιασμός νέας καμπάνιας - brainstorming
 • Σύνταξη ετήσιων απολογισμών
 • Σύνταξη επιστολών οργανισμού σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα
 • Οργάνωση παρουσίασης οργανισμού σε ΜΜΕ με στόχο την εξεύρεση πόρων 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων :

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή άλλων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή άλλων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 5ετής εργασιακή εμπειρία σε θέματα της επικοινωνίας & ΜΜΕ, μη κυβερνητικούς φορείς ή άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 •  Άριστη γνώση Η/Υ.


Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Επικοινωνιακή δεινότητα, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης μπροστά σε κοινό (αγγλικά/ ελληνικά).
 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες.
 • Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που θα υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο
του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Press & Communication Officer - Αθήνα (ΚΩΔ:457)
Αγία Παρασκευή
πριν 6 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση