Για εργοδότες
Κωδ:GRAM0624
Γραμματέας

Τήρηση Αρχείων εταιρίας και τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ασφάλεις, προσωπικό, γενικές υπηρεσίες, κλπ)

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραμματέας
-
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση