Για εργοδότες
Κωδ:SPET022023
Υπάλληλος γραφείου – Γραμματειακή υποστήριξη – Υπεύθυνος διαγωνισμών
  • Αρχική εκπαίδευση με στόχο την εκμάθησή των προϊόντων μας.
  • Καθημερινή ενημέρωση και γνωστοποίηση διακηρύξεων προμήθειας από τον δημόσιο τομέα.
  • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα (συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική και οικονομική προσφορά-δικαιολογητικά κατακύρωσης-σύμβασης).
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης των διαγωνισμών, επικοινωνία με τις αναθέτουσες αρχές, σύνταξη και αποστολή των απαιτούμενων επιστολών και εγγράφων.
  • Διαχείριση παραγγελιών/τιμολόγησης - Απαραίτητη γνώση χειρισμού ERP προγραμμάτων.
  • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  • Οργάνωση γραφείου και τήρηση διαδικασιών.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος γραφείου – Γραμματειακή υποστήριξη – Υπεύθυνος διαγωνισμών
Χαϊδάρι
πριν 9 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση