Για εργοδότες
Γραμματέα Υποστήριξης Εμπορικού τμήματος (Front Οffice)

Η εταιρεία Economy Green Energy,

Επιθυμεί να προσλάβει

Γραμματέα Υποστήριξης Εμπορικού τμήματος  (Front Οffice)

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εμπορία & εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων εδώ και 27 χρόνια. Ειδικότερα στον τομέα του Φυσικού Αερίου, των συστημάτων Θέρμανσης & παραγωγής Ζ.Ν.Χ. με Ηλιακά Συστήματα, στις Αντλίες Θερμότητας & στα Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αρμοδιότητες της θέσης :

 • Διαχείριση του Front Οffice / Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Πρώτο σημείο επαφής με πελάτες, προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων τομέα πωλήσεων
 • Σύνταξη προσφορών τμήματος πωλήσεων
 • Σύνταξη συμβάσεων με πελάτες
 • Συμμετοχή στην έκδοση reports & στατιστικών πωλήσεων
 • Καταχώρηση αιτήσεων φυσικού αερίου στον διαχειριστή του συστήματος

Γνώσεις & Δεξιότητες :

 • Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ ή Σχολή Γραμματέων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-3 έτη σε αντίστοιχο περιβάλλον οργανωμένου εμπορικού τμήματος  (προϋπηρεσία σε συναφείς κλάδους θα συνεκτιμηθεί)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε χρήση προγραμμάτων Office
 • Καλή γνώση χειρισμού ERP προγράμματος Softone : π.χ. άνοιγμα καρτέλας πελατών / καταχώρηση ημερομηνιών service ή επισκέψεων πωλητών / ευχέρεια αναζήτησης προϊόντων , πελατών & παραστατικών (όχι λογιστικές εργασίες)
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία και στη διαχείριση πελατών

Παροχές :

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου , μισθωτή σχέση εργασίας με πλήρη ασφάλιση
 • Bonus απόδοσης
 • Εργασία σε ένα φιλικό, σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον με σεβασμό στον εργαζόμενο

Το βιογραφικό σας σημείωμα μπορείτε να το αποστείλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@economy.com.gr  το οποίο θα εξεταστεί με απόλυτη εχεμύθεια. Το βιογραφικό σας θα τηρηθεί στο αρχείο της εταιρείας για το χρονικό διάστημα των  έξι (6)  μηνών.

Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο ο εργαζόμενος της εταιρίας μας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με αυτήν  την επεξεργασία.

Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραμματέα Υποστήριξης Εμπορικού τμήματος (Front Οffice)
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση