Για εργοδότες
Υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η εταιρεία ANV STEEL AE με έδρα τα Οινόφυτα ζητά :

Υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη για 8ωρη, μόνιμη εργασία σε σταθερό, πενθήμερο ωράριο.

Καθήκοντα-Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη
 • Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας (λήψη τηλεφωνικών παραγγελιών - τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες για ενημέρωση των παραγγελιών τους)
 • Διαχείριση emails
 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 • Λήψη παραγγελιών και καταχώρησή τους στο διαχειριστικό πρόγραμμα
 • Έκδοση παραστατικών
 • Παρακολούθηση χρεώσεων για έκδοση τιμολογίων
 • Μηνιαίος έλεγχος των εκκρεμών Δελτίων Αποστολής και τακτοποίησή τους 
 • Τοποθέτηση παραγγελιών σε προμηθευτές εξωτερικού / εσωτερικού
 • Επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες
 • Παρακολούθηση παραγγελιών, φορτώσεων και παραδόσεων

Ωράριο Απασχόλησης: 07:00-15:00

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης & τιμολόγησης
 • Εμπειρία σε διαδικασίες εισαγωγών – εξαγωγών, προμηθειών, διεθνών μεταφορών
 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office , κυρίως Word , Excel , Outlook)
 • Επιθυμητή γνώση ERP (Atlantis)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Ικανότητες γραπτής επικοινωνίας
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση, συνέπεια, εχεμύθεια
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Μεθοδικότητα & προσοχή στη λεπτομέρεια, ευελιξία, συνέπεια
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη
Οινόφυτα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση