Για εργοδότες
Υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία τροφίμων με έδρα την Μάνδρα Αττικής ζητάει :

 Υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη για 8ωρη, μόνιμη εργασία σε σταθερό, πενθήμερο ωράριο.

Καθήκοντα-Βασικές Αρμοδιότητες:

Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη

Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας (λήψη τηλεφωνικών παραγγελιών - τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες για ενημέρωση των παραγγελιών τους)

Διαχείριση emails

Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης

Λήψη παραγγελιών και καταχώρησή τους στο διαχειριστικό πρόγραμμα

Έκδοση παραστατικών

Παρακολούθηση χρεώσεων για έκδοση τιμολογίων

Μηνιαίος έλεγχος των εκκρεμών Δελτίων Αποστολής και τακτοποίησή τους 

Τοποθέτηση παραγγελιών σε προμηθευτές εξωτερικού / εσωτερικού

Επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες

Παρακολούθηση παραγγελιών, φορτώσεων και παραδόσεων

Ωράριο Απασχόλησης: 07:00-15:00

Απαραίτητα Προσόντα:

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών σε αντίστοιχη θέση

Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης & τιμολόγησης

Εμπειρία σε διαδικασίες εισαγωγών – εξαγωγών, προμηθειών, διεθνών μεταφορών

Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης

Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office , κυρίως Word , Excel , Outlook)

Επιθυμητή γνώση ERP (Atlantis)

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Ικανότητες γραπτής επικοινωνίας

Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση, συνέπεια, εχεμύθεια

Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Μεθοδικότητα & προσοχή στη λεπτομέρεια, ευελιξία, συνέπεια

Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη
Μάνδρα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση