Για εργοδότες
Κωδ:CSADM2304
Customer Service & Administrative Assistant
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Εξυπηρέτηση Πελατών και Διοικητική Υποστήριξη. Επικοινωνιακές ικανότητες υψηλού επιπέδου, Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών θεμάτων, Γενική Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου, Παρακολούθηση θεμάτων επιχειρησιακής λειτουργίας, Καταγραφής και Ανάλυσης επιχειρησιακών δεδομένων και αναφορών. Άριστη γνώση χρήσης εργαλείων Microsoft Office (excel, word, powerpoint). Προηγούμενη χρήση και γνώση πακέτων ERP / CRM θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν. Πολύ καλή διαχείριση γραπτού λόγου για δημιουργία προσφορών, παρουσιάσεων και χρήσης e-mails. Επιθυμητό Πανεπιστημιακό επίπεδο εκπαίδευσης. Καλές γνώσεις Αγγλικής - γραπτό και προφορικό επίπεδο. Παρέχεται ανταγωνιστικός μισθός, με δυνατότητες εξέλιξης αναλόγως προσόντων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Customer Service & Administrative Assistant
Ασπρόπυργος
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση