Για εργοδότες
Back Office Employee (Υπάλληλος Υποστηρικτικών Εργασιών)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Back Office Employee ( Υπάλληλος Υποστηρικτικών Εργασιών )

 

Τα Hondos Center επιθυμούν να προσλάβουν στην ομάδα τους Υπάλληλο Back Office για το E-Shop.

 

Βασικά καθήκοντα καθήκοντα:

 • Διαχείριση αιτημάτων/παραπόνων πελατών
 • Άμεση & αποτελεσματική καθοδήγηση πελατών
 • Επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα για επίλυση θεμάτων( λογιστήριο, εμπορικό τμήμα, τηλεφωνικό κέντρο)
 • Έλεγχος ικανοποίησης πελατών και διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ευχέρεια στη συνεννόηση & την εκτέλεση οδηγιών
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Θετική συμπεριφορά και ομαδικότητα
 • Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πελατοκεντρική νοοτροπία
 • Ικανότητα ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Θα εκτιμηθεί η γνώση εμπορικού προγράμματος ΕRP ( κατά προτίμηση Εntersoft)

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία παρέχει:

 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Σταθερό ωράριο 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Σημαντική ειδοποίηση:

Η εταιρεία μας διατηρεί τα βιογραφικά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ περί προστασίας των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), για την περίοδο δύο ετών από την στιγμή της παραλαβής τους σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής πρόσληψης. Μετά από την περίοδο των  2 ετών, τα βιογραφικά σας διαγράφονται και καταστρέφονται από το σύστημα αρχειοθέτησης των δεδομένων μας.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Back Office Employee (Υπάλληλος Υποστηρικτικών Εργασιών)
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση