Για εργοδότες
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών-ACMON DATA
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών-ACMON DATA

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες:

 

 • Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων σε θέματα εξυπηρέτησης / επικοινωνίας με πελάτες κλπ.
 • Επικοινωνεί με πελάτες και προμηθευτές για θέματα παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης
 • Ενημερώνει τους πελάτες για την εξέλιξη των παραγγελιών τους κατόπιν επικοινωνίας με τον Project Manager και σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στα συστήματα της εταιρίας
 • Εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τηρεί τα αρχεία που προκύπτουν από αυτό
 • Αναφέρει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας οποιαδήποτε απόκλιση προκύπτει σε σχέση με τις υπηρεσίες, τα παραλαμβανόμενα υλικά ή και παράπονα πελατών που φτάνουν στην αντίληψή του
 • Συντηρεί το ERP και το CRM (master data) της εταιρίας. Είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα πελατών, άνοιγμα προμηθευτών και άνοιγμα κωδικών
 • Στο Κύκλωμα Αγορών αναλαμβάνει να στείλει Εντολές αγοράς, εποπτεύει τις παραλαβές και καταχωρεί τα αντίστοιχα Δελτία
 • Στο Κύκλωμα Πωλήσεων αναλαμβάνει το πακετάρισμα των ανταλλακτικών και εμπορευμάτων (μικρού όγκου), οργανώνει τις αποστολές και εκδίδει τα αντίστοιχα Δελτία
 • Στέλνει προσφορές για Service, και παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας για να τιμολογήσει την αντίστοιχη εντολής εργασίας
 • Γραμματειακά – Τηλεφωνικό κέντρο – αποστολή Βεβαιώσεων και διάφορων εγγραφών
 • Παραγγέλνει Γραφική ύλη και Υλικά καθαριότητας
 • Συνεργάζεται με το λογιστήριο για την τήρηση του αρχείου
 • Χρησιμοποιεί λογισμικά και portals όπως SoftOne, Tungsten, ACS, DHL courier, Microsoft CRM.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών γραπτά και προφορικά
 • Άρτια επικοινωνία γραπτά και προφορικά
 • Ευγένεια στον λόγο

Πληροφορίες/Information

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στο info@acmondata.gr.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών-ACMON DATA
-
Μεταμόρφωση
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση