Για εργοδότες
Υποστήριξη Πωλήσεων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η εταιρεία N. KΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ., εισαγωγική/εμπορική εταιρεία στον τομέα των Α’ υλών, αναζητεί για άμεση πρόσληψη άτομο για:

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με έδρα τη Σίνδο, Νομός Θεσσαλονίκης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

 • Γραμματειακή υποστήριξη & βοήθεια των πωλητών στην ανάπτυξη πελατολογίου
 • Λήψη παραγγελιών και παρακολούθηση φορτώσεων
 • Επικοινωνία με πελάτες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών κατ’ελάχιστον
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής (Proficiency)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Συστατικές επιστολές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: 

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή Βιογραφικού στο alexiskrallis@krallis.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υποστήριξη Πωλήσεων
Εχέδωρο
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση