Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ E-SHOP
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Συνεργασία με την υπάρχουσα ομάδα διαχείρισης παραγγελιών για την αποτελεσματική εκτέλεση των παραγγελιών του E-shop.

Παρακολούθηση ροής εργασιών και συνεργασία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Επικοινωνία με πελάτες για θέματα παραγγελιών και πληροφορίες προϊόντων.

Επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Εμπειρία σε θέση σχετική με το E-commerce και διαχείριση παραγγελιών.

Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης παραγγελιών.

Επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα συνεργασίας.

Προθυμία για εργασία σε δυναμικό περιβάλλον E-commerce.

Εάν θέλετε να ενταχθείτε σε μια αναπτυσσόμενη ομάδα και να συμβάλετε στην επιτυχία του E-shop μας,

 

Παροχές:

Ευχάριστο περιβάλλον.

Δυνατότητα εξέλιξης.

Ικανοποιητικός μισθός.

  στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@zancoushoes.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ E-SHOP
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση