Για εργοδότες
Υπάλληλος Γραφείου - Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

H ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊόντων KAZANAS MEDICAL BUSINESS Ltd. με 20ετή παρουσία στον χώρο της Υγείας αναζητά άμεσα συνεργάτη/ιδα για τη στελέχωση του τμήματος διαγωνισμών & συμβάσεων. Η θέση αφορά στην έδρα της εταιρίας - Αθήνα (Κάτω Χαλάνδρι).

Αρμοδιότητες:

 • Εύρεση προκηρύξεων/διακηρύξεων διαγωνισμών του Δημοσίου.
 • Σύναψη και υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
 • Διεκπεραίωση απαραίτητων διαδικασιών για τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, καθώς και υποβολή ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
 • Σύναψη και αρχειοθέτηση συμβάσεων προμηθειών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση χρήσης MS Office σε περιβάλλον Windows.
 • Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση / αντικείμενο (ενασχόληση με τον ιατροτεχνολογικό κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν).

Προσωπικά χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, στοχοπροσήλωση, εχεμύθεια, ομαδικότητα.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Προσοχή στη λεπτομέρια.
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς.

Παροχές:

 • Εξαιρετικό και άκρως επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
 • Πενθήμερη οχτάωρη εργασία.
 • Πλήρης ασφάλιση.
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης ικανοτήτων μέσα σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος Γραφείου - Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Χαλάνδρι
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση