Για εργοδότες
Κωδ:PA1123
Personal Assistant
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Κύρια καθήκοντα:

 • Καθημερινή oργάνωση του προγράμματος του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και διαχείριση όλων των εισερχόμενων κλήσεων, email, εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Προγραμματισμός και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών.

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ συναφούς αντικειμένου.
 • Προϋπηρεσία έως 1 έτος σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
 • Αρίστη γνώση Αγγλικών, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση MS Office.

Δεξιότητες:

 • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών.
 • Ευχάριστη παρουσία με πολύ καλές επικοινωνιακές (γραπτός και προφορικός λόγος) και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ταχύτητα, δυναμισμός, εξωστρέφεια, συνέπεια.
 • Ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση, τήρηση προθεσμίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα αντίληψης και κατανόησης.  

 Η εταιρία προσφέρει :

 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Personal Assistant
Αχαρνές
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση