Για εργοδότες
Κωδ:SECR_SVC_ATH_001
Γραμματειακή υποστήριξη service επιστημονικών οργάνων στην Αθήνα
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή υποστήριξη ήτοι, διαχείριση προσφορών, Τεχνικών Δελτίων, εντύπων service κ.λπ.
 • Διαχείριση, τακτοποίηση ανταλλακτικών και οργάνων προς παράδοση
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Διαχείριση παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων και ανταλλακτικών
 • Τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών της εταιρείας σε θέματα εγκαταστάσεων, τεχνικής υποστήριξης, των επιστημονικών οργάνων (όργανα χημικής ανάλυσης, εργαστηριακά όργανα χημείου), που προωθεί.

 

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Στέλεχος νέο, δραστήριο, φιλόδοξο, που να το ενδιαφέρει η επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη στον χώρο της τεχνικής υποστήριξης αναλυτικών και εργαστηριακών οργάνων.
 • Ικανότητα διαχείρισης των πελατών και τηλεφωνικής υποστήριξης..
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα με λογική και μεθοδική προσέγγιση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης κάτω από συνθήκες πίεσης και στενά περιθώρια χρόνου
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας (γραπτή και προφορική), πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και δεξιότητες οργάνωσης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αντίστοιχων Σχολών με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MICROSOFT OFFICE.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής, και Αγγλικής γλώσσας.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση ERP (η εταιρεία διαθέτει ERP της ENTERSOFT)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η εταιρία δηλώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το σχετικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων τους για την θέση  για την οποία υποβάλλουν την αίτηση. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτήν  την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για τον σκοπό αυτόν δηλαδή για την συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων ως προς τις θέσεις εργασίας οι οποίες αυτές απευθύνονται. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες
βιογραφικό

στο e-mail: elo@asteriadis.gr ή στο Fax: 210-8239567

Υπόψη: κας Λογαρά.

 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραμματειακή υποστήριξη service επιστημονικών οργάνων στην Αθήνα
Μεταμόρφωση
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση