Για εργοδότες
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Γραμματέας Τμήματος Πωλήσεων

  • Οργάνωση τμήματος service εταιρείας και υποβολή προσφορών.
  • Επικοινωνία με συνεργάτες / οικονομικούς φορείς / Αναθέτουσες Αρχές.
  • Εξερεύνηση δυνατοτήτων για συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού.
  • Αρχειοθέτηση και οργάνωση βάσεων δεδομένων.

Προφίλ Υποψηφίου:

•    Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
•    Άριστη γνώση Η/Υ & εφαρμογών Microsoft Office 365 
•    Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας (προφορικό & γραπτό επίπεδο) 
•    Επιθυμητή γνώση ERP προγραμμάτων.
•    Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και σωστής διαχείρισης χρόνου, εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
•    Εργατικότητα, φιλομάθεια, οργάνωση, μεθοδικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, στοχοθεσία.

Η εταιρία προσφέρει:

•    Πλήρη απασχόληση, σταθερό μισθό και ασφάλιση.
•    Άριστο περιβάλλον εργασίας.
•    Εργασία σε δυναμική αναπτυσσόμενη αγορά.
•    Ευκαιρίες εσωτερικής ανέλιξης στην οργανωτική δομή της.

 

 

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μεταμόρφωση
πριν 4 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση