Για εργοδότες
Γραμματειακή υποστήριξη/Υποδοχή
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Μονάδα Υγείας επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα άτομο για Γραμματειακή υποστήριξη/Υποδοχή.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών
 • Διαχείριση:
  • τηλεφωνικού κέντρου
  • αλληλογραφίας
  • καθημερινών αναγκών της εταιρείας
 • Διαχείριση και διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Α.Ε.Ι.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τομέα, θα ληφθεί υπόψη
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Διοίκησης Μονάδων Υγείας, θα ληφθούν υπόψη

Παροχές:

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραμματειακή υποστήριξη/Υποδοχή
-
Θεσσαλονίκη
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση