Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Εταιρεία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου, πλήρους απασχόλησης, πενθήμερη εργασία, συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής, μισθός ικανοποιητικός με προοπτικές εξέλιξης.

 


Απαραίτητα προσόντα:

Αρίστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών MS Office
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ικανότητα διαχείρισης παράλληλων εργασιών
Οργανωτικές ικανότητες και επικοινωνιακή ευχέρεια
Ομαδικότητα και  συνέπεια
 

 


Επιθυμητά Προσόντα:

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Γνώσεις λογιστικής και τιμολόγησης , θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση