Για εργοδότες
Κωδ:Scr1023
Γραμματειακή Υποστήριξη
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ο όμιλος εταιριών ΟΛΥΜΠΙΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων και δικτύων, αυτοματισμού και τεχνολογιών πληροφορικής. Οι εταιρίες του ομίλου κατέχουν ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Θέση εργασίας: Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Σύντομη περιγραφή Θέσης

 

 • Διαχείριση & οργάνωση επικοινωνίας
 • Τήρηση αρχείου αλληλογραφίας
 • Παρακολούθηση Συμβάσεων
 • Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας και της διοίκησης
 • Οργάνωση και προγραμματισμός συναντήσεων, ταξιδιών και  επαγγελματικών ραντεβού 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ανώτατης/ ανώτερης σχολής /Ι.Ε.Κ.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Γερμανικών ή/και Ιταλικών επιθυμητή
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Εστίαση στην λεπτομέρεια και στο αποτέλεσμα
 • Συνεργασία και Ομαδικότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Εχεμύθεια
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση 3-5 χρόνια

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη «Scr1023».

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Αγία Παρασκευή
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση