Για εργοδότες
Κωδ:FIN_ACA_23_01
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
10 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
10 μέρες πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση παραστατικών ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος
 • Έλεγχος και συμφωνίες ισοζυγίων
 • Συμφωνίες υπολοίπων με προμηθευτές
 • Συμμετοχή στη σύνταξη των μηνιαίων δηλωτικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ,VIES κλπ)
 • Λοιπές εργασίες λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 2-5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε μηχανογραφημένο λογιστήριο- Ιδανικά σε βιομηχανία
 • Γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, Φορολογικής Νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση MS Office και συστημάτων ERP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

         Προφίλ:

 • Ικανότητα οργάνωσης με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Συνέπεια, αξιοπιστία και εχεμύθεια
 • Ισχυρές διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και αναλυτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση και εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο Όμιλο με άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Μεσσάπια
10 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση