Για εργοδότες
Λογιστής / Λογίστρια σε Κατασκευαστική Εταιρεία
company logo
1-15
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
20 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
20 μέρες πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής κατεύθυνσης
 • 5+ χρόνια προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα λογιστική εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο
 • Άριστη γνώση ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, Εργατικής Νομοθεσίας – ΕΡΓΑΝΗ
 • Άριστη γνώση του ERP PYLON (EPSILON NET), BUSINESS Μισθοδοσία (EPSILON NET), myDATA
 • Άριστη γνώση MS Excel
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Αρμοδιότητες

 • Ενημέρωση δεδομένων και καταχωρήσεις παραστατικών στο ERP σύστημα της εταιρείας (απαραίτητη γνώση όλων των υποσυστημάτων Εμπορικής Διαχείρισης – Αγορών – Εξόδων – Εισπράξεων – Πληρωμών – μητρώου παγίων κτλ)
 • Καταχωρήσεις τραπεζικών συναλλαγών
 • Καταχωρήσεις στο Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών - κέντρα κόστους
 • Παρακολούθηση και συμφωνία πελατών - προμηθευτών και συνεχής επικοινωνία με πελάτες – προμηθευτές στην Ελλάδα
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων εργατοτεχνιτών
 • Συμμετοχή στις γενικές εργασίες λογιστηρίου και στις εξωτερικές εργασίες όπως ΕΦΚΑ, ΔΟΥ κτλ.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Λογιστής / Λογίστρια σε Κατασκευαστική Εταιρεία
Αθήνα
20 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση