Για εργοδότες
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
28 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
28 μέρες πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών & Φυσικών Προσώπων (Έντυπα Ν, Ε3, Ε2, Ε1, Ε9), παρακρατούμενων φόρων, Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πράξεις λήπτη.
 • Έλεγχος μισθοδοσίας, διαδικασιών υποβολής στοιχείων στο ΕΡΓΑΝΗ.
 • Έλεγχος καταχώρησης λογιστικών εγγραφών και συμφωνία λογαριασμών (Α.Ε, Ο.Ε.)
 • Συμφωνία - Συσχέτιση - χαρακτηρισμός myData.
 • Διευθέτηση υποθέσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΑΑΔΕ, ΕΛ.Κ.Ε, Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.ΜΗ, Τράπεζες).
 • Παρακολούθηση και έλεγχος αναλυτικού καθολικού προμηθευτών, πιστωτών-πελατών, χρεωστών.
 • Εύρεση και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας σε Λογιστήριο.
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης, Χρηματοοικονομικά, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δικαίωμα υπογραφής Α' τάξης από το Ο.Ε.Ε.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στα ΕΛΠ, ΦΠΑ, ΚΦΕ
 • Άριστη γνώση της Εργατικής - Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office
 • Γνώση χειρισμού Λογιστικών & Εμπορικών Πρρογραμμάτων (Pylon, Data) 
 • Γνώση τήρησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDΑΤΑ)
 • Εμπειρία στην έκδοση αναφορών (reports) προς τη Διοίκηση
 • Εμπειρία φορολογικών διαδικασιών και ελεγκτικής επαλήθευσης
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εργατικότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.
 • Πειθαρχία στον κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης
 • Δυνατότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον

 

 Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Αμοιβή εως 3000€ μεικτά με προοπτικές εξέλιξης.
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αργυρούπολη
28 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση