Για εργοδότες
Βοηθός Λογιστή
-
20 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
20 μέρες πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Απαιτήσεις θέσης

 • Καταχωρήσεις Γενικής Λογιστικής και Εμπορικής διαχείρισης
 • Καλή γνώση μισθοδοσίας και υποβολών στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
 • Παρακολούθηση λογαριασμών και συμφωνίες με Πελάτες, Προμηθευτές

Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε  Λογιστήριο 
 • Καλή γνώση λειτουργίας προγραμμάτων ERP (επιθυμητή εμπειρία σε Epsilon)
 • Καλή γνώση  H/Y & Microsoft Office (word – excel)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Λογιστή
-
Παλαιό Φάληρο
20 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση