Για εργοδότες
Υπεύθυνος Τιμολόγησης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Κύριες Αρμοδιότητες:
Έκδοση Τιμολογίων / Πιστωτικών.

 • Αρχειοθέτηση.
 • Διαχείριση συναλλαγών και επικοινωνία  με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες μεταφορών.
 • Συμμετοχή στις καθημερινές διεργασίες υποστήριξης των τμημάτων Λογιστηρίου & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και γραμματειακής υποστήριξης
 • Συμμετοχή στην λογιστική καταχώριση
 • Συμμετοχή στην σύνταξη ημερήσιων και μηνιαίων reports της εταιρείας
 • Εξωτερικές εργασίες (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, κτλ)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση.
 • Βασικές γνώσεις λογιστικής  & λογιστικών εγγραφών
 • Βασική γνώση Ε.Λ.Π.
 • Πολύ καλή γνώση του προγράμματος Εμπορικής Διαχείρισης  & Λογιστικής  Atlantis(ΕRP).
 • Πολύκαλή γνώση εφαρμογών MS Office (Excel, Word, Power Point)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Τιμολόγησης
Γλυφάδα
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση