Για εργοδότες
ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΤΡΙΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής σχολής, Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε θέση λογιστή/ Υπεύθυνου Λογιστηρίου
 • Άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Α’ ή Β΄ Τάξης
 • Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, κοστολόγησης και βιβλίων αποθήκης.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε
 • Συμφωνία Εμπορικού-Λογιστικής
 • Σύνταξη και παρακολούθηση οικονομικών καταστάσεων (προϋπολογισμού, ισολογισμού, προβλέψεων)
 • Ανάπτυξη μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης
 • Γνώση Υπηρεσιών ΓΕΜΗ (αιτήσεων για πιστοποιητικά, πρακτικά, τροποποιήσεις καταστατικών, ενάρξεις εταιριών)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία χρήσης ERP συστημάτων, πακέτου Ms Office και η χρήση EBS- ENTERSOFT θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΤΡΙΑ
Καλλιθέα
ένας μήνας πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση