Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:Accountant officer
Accountant Officer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στην κάλυψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

Τα καθήκοντα θέσης συμπεριλαμβάνουν:

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών (τιμολόγια, εξοδολόγια, λογαριασμοί, πάγια)
 • Χρονικός επιμερισμός δαπανών
 • Συμφωνία καρτελών προμηθευτών / πελατών
 • Δημιουργία ενταλμάτων για πληρωμή προμηθευτών και λογαριασμών
 • Έλεγχος καταχωρήσεων
 • Ενασχόληση με διαφόρων ειδών τιμολόγια
 • Βοήθεια στον οικονομικά υπεύθυνο στον προγραμματισμό πληρωμών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Λογιστικής ή αντίστοιχου τίτλου Οικονομικού Κλάδου
 • Τρία χρόνια προϋπηρεσίας σε Λογιστικό τμήμα
 • Καλή γνώση εμπορικών και λογιστικών συστημάτων
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft excel)
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Γνώση προγράμματος Entersoft
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο
 • Εμπειρία εργασίας σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org με ένδειξη στο θέμα “Accountant Officer”.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Accountant Officer
Ταύρος
πριν 6 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση