Για εργοδότες
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
23 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
23 μέρες πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

 Η KENTIA - η ελληνική εταιρία πρότυπο στον χώρο των λευκών ειδών επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
 • Καταχώρηση παγίων και αγορών
 • Συμφωνία Πιστωτικών Καρτών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για συμφωνίες λογαριασμών
 • Κατάρτιση μηνιαίου πλάνου πληρωμών και διενέργειά τους 
 • Αποστολή προγραμμάτων σε ΕΡΓΑΝΗ
 • Λοιπές εργασίες Λογιστηρίου 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 3 χρόνων προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ' κατηγορίας
 • Καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΕΛΠ, και φορολογικής νομοθεσίας
 • Γνώση ΕΡΓΑΝΗ, εργατικής νομοθεσίας
 • Γνώση Προγράμματος GALAXY επιθυμητό
 • Καλή γνώση χειρισμού MS Office (Word, Excel)
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Μοσχάτο
23 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση