Για εργοδότες
Θέση Λογιστηρίου
Company logo - click to visit company page
101-250
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
πριν 18 μέρες
Ημ. ανάρτησης
πριν 18 μέρες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών αγορών
 • Έλεγχος και καταχώρηση τιμολογίων δαπανών, εισπράξεων και πληρωμών
 • Συμφωνία Υπολοίπων Πελατών - Προμηθευτών, Τραπεζών, Αξιογράφων  και ταμείων
 • Διαχείριση και συμφωνία my Data

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ, Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Γνώση ΕΛΠ-ΕΓΛΣ
 • Καλή γνώση MS Office Word, Excel
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Εργασιακή Εμπειρία δύο έτη τουλάχιστον σε παρόμοια θέση
 • Μηνιαίες αποδοχές ανάλογες της εμπειρίας
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Θέση Λογιστηρίου
Ελευσίνα
πριν 18 μέρες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση