Για εργοδότες
Junior Accountant - Βοηθός Λογιστή
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Αρμοδιότητες

 • Καταχώριση παραστατικών
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Συμφωνία τραπεζών, πελατών και προμηθευτών
 • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • Συμμετοχή στον υπολογισμό ΦΠΑ
 • Διαβίβαση δεδομένων MyData
 • Συμμετοχή στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Υποστήριξη στην ολοκλήρωση εργασιών τέλους μήνα και τέλους έτους
 • Συμμετοχή σε projects λογιστηρίου

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση προγραμμάτων Ms Office
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αναλυτική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία χρήσης ERP συστημάτων (π.χ. Softone)
 • Εξοικείωση με My Data & πλατφόρμα ΑΑΔΕ
 • Γνώση φορολογικής νομοθεσίας και εργατικών ή εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • 6-24 μήνες εμπειρίας σε λογιστήριο
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Junior Accountant - Βοηθός Λογιστή
Κηφισιά
πριν ένα μήνα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση