Για εργοδότες
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Λογιστικό γραφείο Δεσποτίδης και Συνεργάτες μέλος της Parker  Russell  International είναι από το1990 ένα από τα καλυτέρα ελληνικά λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία , με περισσοτέρους από 25 πτυχιούχους συνεργάτες.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, ζητά Βοηθό Λογιστή για την στελέχωση του τμήματος Γενικής λογιστικής (διπλογραφικών βιβλίων).

Ο Ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα

 • 2 τουλάχιστον  έτη προϋπηρεσίας σε λογιστήριο εταιρείας ή λογιστικό γραφείο
 • Σπουδές Οικονομικής - Λογιστικής Κατεύθυνσης και ενδιαφέρον για πρόοδο στο λογιστικό επάγγελμα
 • Γνώσεις καταχωρήσεων και συμφωνιών (my Data – ΚΦΑΣ- ΦΠΑ)  διπλογραφικών βιβλίων
 • Βασική τουλάχιστον Γνώση Αγγλικών ή άλλης γλώσσας
 • Επιθυμητή η χρήση λογιστικών προγραμμάτων και MS Office
 • Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα,  ικανότητα επικοινωνίας και δυνατότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα

Παροχές

 • Άριστο επίπεδο αμοιβών (μεγαλύτερο της αγοράς)
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σταθερό Εργασιακό Περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική καθοδήγηση
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για όλους τους υποψηφίους – ο υποψήφιος αν το επιθυμεί θα λάβει καλοκαιρινή άδεια διακοπών μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες του 2024 –άμεση πρόσληψη

 www.despotidis.gr

(LinkedIn Giannis Despotidis )

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Νέα Σμύρνη
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση