Για εργοδότες
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Αντικείμενο της Θέσης

 • Καταχώριση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και όλων των λογιστικών εγγράφων στο ERP.
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για συμφωνίες  υπολοίπων και διευθέτηση εισπράξεων και πληρωμών.
 • Λοιπές εργασίες υποστήριξης Λογιστηρίου


Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Γνώσεις λογιστικής (σε επίπεδο βοηθού λογιστή)
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

Δεξιότητες

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Ευχέρεια στους υπολογισμούς
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Διαχείριση χρόνου

Προσφέρονται 

 • Πλήρης ασφάλιση
 • Ωράριο συνεχές
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Δυνατότητες εξέλιξης 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πειραιάς
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση