Για εργοδότες
Βοηθός λογιστή
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
51-100
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Κύρια Αντικείμενα Θέσης

 • Καταχώρηση παραστατικών (αγορών-δαπανών-παγίων) στο σύστημα ERP (SOFTONE) της εταιρείας.
 • Συμφωνία λογαριασμών υπολοίπων προμηθευτών-πελατών.
 • Τήρηση και διαχείριση αρχείου παραστατικών.
 • Τήρηση και παρακολούθηση αποθήκης.
 • Έλεγχος ημερολογίου εγγραφών.
 • Συμφωνία καρτών.

 

Προσόντα  

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο.
 • Καλή γνώση ΕΛΠ.
 • Γνώση λειτουργίας εμπορικού κυκλώματος, αποθήκη, διακίνηση, αξιόγραφα κλπ.
 • Άριστη γνώση  Η/Υ.
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Διάθεση για συνεργασία ως μέλος ομάδας προς την επίτευξη κοινών στόχων

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός λογιστή
Γλυφάδα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση