Για εργοδότες
Κωδ:ACCOUNT052024
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Βασικές Αρμοδιότητες 

Διαχείριση και  έκδοση μισθοδοσίας

Διαχείριση παγίων και παρακολούθηση μητρώου παγίων

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων (my data), χαρακτηρισμός εξόδων  ,συμφωνία εσόδων - εξόδων με λογιστικά βιβλία

Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων και λοιπών περιοδικών υποχρεώσεων της Εταιρίας όπως Φ.Π.Α. ,παρακρατούμενοι φόροι ,ασφαλιστικά ταμεία  κλπ.

Συμμέτοχή στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και γνωστοποιήσεων

 

Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες:

Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών /ΑΕΙ-ΤΕΙ

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Α’ Τάξης

Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ανάλογη θέση

Εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας  και γνώση της φορολογικής νομοθεσίας

Καλή γνώση και χρήση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης Entersoft  και Μισθοδοσίας Epsilon Net

Πολύ καλή γνώση MS Office

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

 

Η Εταιρία προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον , με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αχαρνές
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση