Για εργοδότες
Λογιστής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η μεγαλύτερη εταιρεία  στον κλάδο της στα Βαλκάνια, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της  αναζητά για την στελέχωση του λογιστηρίου της  Λογιστή,  για πενθήμερη εργασία, πλήρους απασχόλησης στα κεντρικά της γραφεία στις Αχαρνές Αττικής.

 

Ο Ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

 

 • Πτυχιούχος Λογιστικής Κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας.
 • Άριστη Γνώση  Ε.Γ.Λ.Σ. , Φ.Π.Α. , Κ.Φ.Α.Σ. , MyData.
 • Ευχέρεια χρήσης λογιστικών προγραμμάτων και MS Office.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας με ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ( για άντρες υποψηφίους ).
 • Ικανότητα επικοινωνίας και δυνατότητα εργασίας σε ομάδα, ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες, με ικανότητα προγραμματισμού και τήρησης προθεσμιών.

 

Η θέση θα αναφέρεται και απαιτεί καλή συνεργασία με τον Προιστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας.

 

Η εταιρεία μας παρέχει :

 

 • Σταθερή και Μόνιμη εργασία σε άριστες συνθήκες.
 • Υψηλές αμοιβές.
 • Bonus επι της επίτευξης στόχων.
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

 

 

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Λογιστής
Αχαρνές
πριν 2 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση