Για εργοδότες
Accountant
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ

 

 • Χαρακτηρισμός και Καταχώρηση Τιμολογίων Δαπανών ,Παγίων και Αγορών
 • Προετοιμασία για Κοστολόγηση Φακέλου Εισαγωγών
 • Συμφωνίες Λογαριασμών Εμπορικής Εφαρμογής με την Γενική Λογιστική
 • Συμφωνίες Λογαριασμών Παγίων και Γενικής Λογιστικής
 • Συμφωνίες Αποθηκών με Γενική Λογιστική και Εκκαθάριση Φασόν
 • Έλεγχος των Αποθηκών και της Κοστολόγησης των Ανταλλακτικών
 • Εμπειρία στην Διαχείριση των Διαδικασιών My Data
 • Αρχειοθέτηση Παραστατικών

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών (3) σε Οργανωμένο Λογιστήριο Βιομηχανικής Εταιρείας.
 3. Άριστη γνώση Η/Υ, συγκεκριμένα Microsoft Office (Word, Excel ).
 4. Άριστος χειρισμός συστημάτων διαχείρισης της βάσης δεδομένων ERP ( Επιθυμητό Entersoft ).
 5. Πολύ καλή Γνώση όλου του κυκλώματος λογιστικών & φορολογικών εργασιών  , καθώς και του Κυκλώματος των Αποθηκών.
 1. Άριστη γνώση λογιστικού σχεδίου
 1. Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εξαγωγών
 2. Εμπειρία στις Διαδικασίες My Data
 3. Οργανωτικές Ικανότητες
 4. Πολύ Καλό Χειρισμό Η/Υ
 5. Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας
 6. Καλή Γνώση Αγγλικών
 7. Άριστη Επικοινωνία

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Accountant
Αχαρνές
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση