Για εργοδότες
Κωδ:GEO_ACC02
Bοηθός Λογιστή (Assistant Accountant)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Η εταιρεία ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, εταιρεία βιομηχανικής παραγωγής, αναζητά για το υποκατάστημά της, στα Γρεβενά, Βοηθό Λογιστή (Assistant Accountant) 

Καθήκοντα:

 • Καταχωρήσεις Διπλογραφικών Βιβλίων και Τιμολόγηση (Βιβλία Γ’ Κατηγορίας)
 • Έλεγχος και συμφωνίες λογαριασμών Εμπορικού και Γενικής Λογιστικής
 • Έλεγχος και συμφωνίες Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Τήρηση Ηλεκτρονικού και Φυσικού Αρχείου
 • Υποστήριξη και συμμετοχή στις τρέχουσες δραστηριότητες του τμήματος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος AΕΙ / TΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο τουλάχιστον 3 ετών σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014)
 • Γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας (επιθυμητή)
 • Γνώση χειρισμού MS Office (Excel, Word)
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Μισθοδοσίας - Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ομαδικό Πνεύμα & Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα Διαχείρισης Χρόνου
 • Επικοινωνιακές & Οργανωτικές Δεξιότητες

Η Εταιρεία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών, ανάλογο των προσόντων
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Υγείας
 • Συνεχή Εκπαίδευση (Σεμινάρια Επιμόρφωσης)
 • Άριστο Περιβάλλον Εργασίας
 • Προοπτικές Εξέλιξης

*Μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Η συλλογή των βιογραφικών γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας και έχουν οριστεί συγκεκριμένοι εργαζόμενοι για την επεξεργασία τους, τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου τα βιογραφικά θα τηρηθούν στο αρχείο της εταιρείας για διάστημα έως 6 μηνών και έπειτα θα καταστρέφονται.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Bοηθός Λογιστή (Assistant Accountant)
Βέντζιο
πριν 2 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση