Για εργοδότες
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
16-50
Γενικός κλάδος
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Καταχώρηση παραστατικών και ενημέρωση δεδομένων (πάγια - δαπάνες-εισπράξεις – πληρωμές)
 • Συμφωνία λογαριασμών πελατών , προμηθευτών , τραπεζών ,αξιογράφων
 • Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών, προμηθευτών & επικοινωνία για την έγκαιρη είσπραξή τους
 • Καταχώρηση κοστολογικών στοιχείων εισαγωγών
 • Επεξεργασία και εξαγωγή δηλώσεων LISTING, INTRASTAT, ΦΠΑ, ΦΜΥ παρακρατούμενων φόρων και λοιπών φορολογιών
 • Ευχέρεια στην αναζήτηση στοιχείων και στη χρήση της πλατφόρμας του ΤΑΧΙSNET, MY DATA και ΓΕΜΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος σπουδών ΑΕΙ Οικονομικής - Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Από 3 έως 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε  μηχ/νο λογιστήριο Γ’ κατηγορίας
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια σε εφαρμογές MS OFFICE
 • Απαραίτητη γνώση ERP
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Εχεμύθεια, οργάνωση , μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης
 • Θα εκτιμηθεί επιπλέον η γνώση χειρισμού του πληροφοριακού συστήματος ENTERSOFT BUSINESS SUITE

οι ενδιαφερόμενοι εφόσον και μόνο αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις να στείλουν βιογραφικό  σημείωμα .

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γλυφάδα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση