Για εργοδότες
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Περιγραφή Θέσης: 

 • Προετοιμασία φακέλων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς/πλειστηριασμούς
 • Παρακολούθηση εμπορικών συμφωνιών
 • Συμμετοχή στη διαχείριση εργαζομένων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, λήξεις συμβάσεων, μεταβολές εργασιακών σχέσεων)
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Διαχείριση συμβάσεων έργων (συμφωνητικών)
 • Λοιπές εργασίες υποστήριξης λογιστηρίου
 •  

Απαραίτητες γνώσεις  και δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  χρηματοοικονομικής, οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού microsoft office(word,excel)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (€1.500,00 καθαρά)
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ασφαλιστική  κάλυψη

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Περιστέρι
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση