Για εργοδότες
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

 

Περιγραφή θέσης:

 

 • Έλεγχος και καταχώρηση τιμολογίων αγοράς, δαπανών.
 • Εγγραφές γενικής λογιστικής
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, φορείς Δημοσίου και τράπεζες
 • Συμφωνίες τραπεζών, συμφωνίες  υποσυστημάτων (πάγια, πελάτες, προμηθευτές).
 • Προετοιμασία και υπολογισμός μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Προετοιμασία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΕ, παρακρατούμενοι κλπ) και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΑΠΔ, Ε12).
 • Συμφωνία εμπορικού και λογιστικού προγράμματος
 • Διαχείριση διαθεσίμων / cash flow
 • Ενημέρωση και δημιουργία report
 • Παρακολούθηση My Data
 • Διασφάλιση τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Έλεγχος εργολαβικών συμβάσεων και παρακολούθηση πιστοποιήσεων από τους μηχανικούς των έργων.
 • Συμμετοχή στο κλείσιμο του Ισολογισμού.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

Πτυχίο Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης

Εμπειρία άνω των 5 ετών σε παρόμοια θέση.

Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Epsilon -PYLON

Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου.

Συνδυαστική σκέψη και έμφαση στη λεπτομέρεια.

Ομαδικό πνεύμα.

Αποστολή βιογραφικών : viografika@stathakopoulos.gr

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Μαρούσι
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση