Για εργοδότες
Βοηθός Λογιστή
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Η εταιρεία μας - ConsulTax - παρέχει λογιστικές & φορολογικές υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε μορφής και μεγέθους.

Αναζήτηση: Βοηθός Λογιστή στο Μαρούσι Αττικής

Κύρια καθήκοντα: Υποστήριξη σε όλο το φάσμα του λογιστηρίου, κυρίως σε θεματα λογιστικής και μισθοδοσίας.

Επιθυμητά προσόντα:  

  • Πτυχίο λογιστικής  - οικονομικών (Πανεπιστήμιο ή ΑΤΕΙ)
  • Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office)
  • Προυπηρεσία από 1 έως 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
  • Καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικό & διπλογραφικό σύστημα καταχώρης)
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
  • Συνεχής εκπαίδευση / Συμμετοχή σε σεμινάρια
  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Για όλους τους υποψηφίους θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Λογιστή
Μαρούσι
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση