Για εργοδότες
Λογιστής/τρια - B&F
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

O Όμιλος B&F ζητά:

ΛΟΓΙΣΤΗ

Περιγραφή Θέσης:

 • Εγγραφές προσαρμογής από ΕΓΛΣ – ΕΛΠ σε ΔΠΧΑ.
 • Αποστολή εγγράφων σε ΓΕΜΗ και αιτήματα πιστοποιητικών.
 • Καταχώρηση παραστατικών παγίων, αποσβέσεις, έλεγχος και συμφωνία μητρώου παγίων.
 • Ηλεκτρονική υποβολή συμφωνητικών μίσθωσης στο TAXIS.
 • Ανέβασμα παραστατικών, έλεγχος και συμφωνία myDATA και AADE DOCS.
 • Συγκέντρωση στοιχείων και υποβολή δηλώσεων σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές του Ομίλου.
 • Αναζήτηση αιτήσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και τήρηση σχετικού αρχείου.
 • Κατάρτιση πρακτικών ΔΣ και ΓΣ, σε συνεργασία με νομική υπηρεσία.
 • Δημοσιοποίηση πληροφοριών και εγγράφων σε εταιρική ιστοσελίδα.
 • Υπαγωγή, έλεγχο και ολοκλήρωση επιχορηγούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ, με κατεύθυνση Λογιστικής ή Οικονομικών.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη σε θέση Βοηθού Λογιστή & Λογιστή εταιρείας με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
 • Άριστη γνώση ΕΓΛΣ – ΕΛΠ – ΔΠΧΑ.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office και του διαδικτύου.
 • Καλή γνώση προγραμμάτων ERP (ιδιαίτερα NAVISION ή BUSINESS CENTRAL).
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).
 • Συστάσεις.     

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου:

 • Δυναμική προσωπικότητα.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ικανότητα να ανταποκρίνεται σε προθεσμίες.
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστη συνεργασία.
 • Μεθοδικότητα.
 • Εμπιστευτικότητα.
 • Διακριτικότητα.

Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη SA στο e-mail: AKaratzoulis@bandfgroup.com.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Λογιστής/τρια - B&F
Νέα Φιλαδέλφεια
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση