Για εργοδότες
Υπάλληλος Μισθοδοσίας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
2001-30000
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Η Mellon Technologies, μητρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών Mellon, κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καθώς επίσης και των υπηρεσιών business process outsourcing αναζητά 

Υπάλληλο Μισθοδοσίας 

Περιγραφή θέσης:

 • Συλλογή και διαχείριση μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας (απουσίες, υπερωρίες, αποχωρήσεις, μεταβολές, συμβάσεις, άδειες, ασθένειες κ.λπ.)
 • Υπολογισμός, έκδοση και έλεγχος μισθοδοσίας
 • Έκδοση αρχείων μισθοδοσίας SEPA
 • Μηνιαία έκδοση ασφαλιστικών και φορολογικών αρχείων και υποβολή στους αντίστοιχους φορείς
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημέρωση και εφαρμογή αυτών
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση εργαζομένων σχετικά με θέματα μισθοδοσίας
 • Reporting βάσει των διαδικασιών της Εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων /Οικονομικής Κατεύθυνσης ή/και στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • 4-5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας και διαδικασιών ΥΕΚΑ
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό επίπεδο)
 • Γνώση προγράμματος HCM

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει:

 • Εχεμύθεια στη διαχείριση εμπιστευτικών εργασιών και πληροφοριών 
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Αναλυτική σκέψη και δυνατότητα προγραμματισμού εργασιών με ορθή προτεραιότητα 
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και επικοινωνίας
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια 
 • Εμπειρία σε διαχείριση ομάδας

Η εταιρεία παρέχει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος Μισθοδοσίας
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση