Για εργοδότες
Κωδ:27051985
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Απαραίτητα Προσόντα

Άριστη γνώση λογισμικού MS Office

3ετή εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας

Γνώση Αγγλικών

Εμπειρία σε προγράμματα ERP

Αξιοπιστία και διαχείριση έμπιστων πληροφοριών

Ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση νέων προκλήσεων και επίλυση προβλημάτων

Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγράμματος

Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα, θετική στάση, οργάνωση και έμφαση στη λεπτομέρεια.

 

Καθήκοντα

Διαχείριση μισθοδοσίας – γνώσεις Εργάνη, προγράμματος μισθοδοσίας

Συμμετοχή - προετοιμασία στις μηνιαίες/ περιοδικές δηλώσεις (Intrastat, Ανακεφαλαιωτικοί, περιοδικές ΦΠΑ)

Συμμετοχή στην έκδοση οικονομικών καταστάσεων

Έκδοση Ισοζυγίων

Παρακολούθηση ταμειακών ροών

Παρακολούθηση παγίων

Συμμετοχή – προετοιμασία σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
-
Σχηματάρι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση